ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๕-๑/๒๕๕๔
  6 มิ.ย. 2554
โครงการนำร่องระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  19 พ.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์หนังสือ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พิมพ์ครั้งที่ ๒
  19 พ.ค. 2554
[บทความ] เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ฉบับใหม่
  19 พ.ค. 2554
โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMQA) ประจำปี ๒๕๕๔
  19 พ.ค. 2554
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551
  9 พ.ค. 2554
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ.2553
  9 พ.ค. 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข