ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจ้างเอกชนการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อใช้เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste Manifest System)
  6 ธ.ค. 2556
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจ้างเอกชนดำเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อใช้เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ(Infectious Waste Manifest System)
  29 พ.ย. 2556
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง"แต่งตั้งอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
  16 ต.ค. 2556
กฎกระทรวง "กำหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มและสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๕
  26 ก.ย. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖
  28 พ.ค. 2556
เรื่อง “การพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ”รุ่นที่ ๒
  13 ธ.ค. 2555
โครงการ ประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ" รุ่นที่ ๑
  20 พ.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายการสาธารณสุขในระดับอำเภอ
  15 ส.ค. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กฎกระทรวงเรื่องส้วม
  27 ก.ค. 2555
ขอเชิญร่วมรับฟังอภิปรายเรื่อง วิวัฒนาการของกฎหมายการสาธาณณสุขกับวิถีชีวิติสังคมไทย
  17 ก.ค. 2555
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  14 พ.ค. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิเคราะห์ประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายสาธารณสุข
  26 เม.ย. 2555
การพัฒนาจริยธรรมในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  12 เม.ย. 2555
ขอเชิญอ่านบทความ เรื่อง กฎหมายกับการสาธารณสุข และ 3 ทัศนะด้านกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสัหัสวรรษใหม่ จากวารสาร Health ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2543 ...ถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านเลยมานานถึง 12 ปี แต่เนื้อหายังทันสมัยอยู่เสมอ
  12 เม.ย. 2555
การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิติของบุคลากรสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
  30 มี.ค. 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข สำหรับเทศบาลตำบล
  27 มี.ค. 2555
การประชุมคณะอนุกรรมการเสนอข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
  26 มี.ค. 2555
คณะกรรมการสาธารณสุข ชี้ การเผาในที่โล่งกระทบต่อสุขภาพ เล็ง ออกประกาศให้เป็นเหตุรำคาญ
  22 มี.ค. 2555
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ ๖๗-๒
  9 มี.ค. 2555
รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ตรวจเยี่ยม กกม.
  6 มี.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข