ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: แนวทางการเปรียบเทียบ ::
  แนวทางการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไขใหม่) (22/07/2562)
  แนวทางการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ฉบับเดิม) (22/07/2562)
  คำสั่งกรมอนามัย ที่ 62/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดีกรมอนามัย ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน เพื่อประกอบการชี้มูลความผิด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (22/07/2562)
  คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1108/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน เพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (22/07/2562)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข