ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: แบบฟอร์มการตอบโต้ความเสี่ยง ::
  ผู้ขับขี่รถบรรทุกก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นของสิ่งของที่บรรทุก อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (06/08/2563)
  ร้องโรงงานแยกขยะ ในจังหวัดสมุทรสาคร แอบขุดหลุมฝังกลบในพื้นที่ไม่ส่งไปกำจัดให้ถูกต้อง (11/06/2563)
  ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักมีความผิดหรือไม่ (26/05/2563)
  ผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหารและผู้จัดส่งอาหารต้องตระหนักถึงสุขลักษณะของผู้รับบริการ (25/05/2563)
  ปลาจ่อม-ปลาเจ่า หากกระบวนการผลิตไม่สะอาด จะทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย (25/05/2563)
  อันตราย!!!! ห้างปิดมานานห้ามเข้าเด็ดขาด ต้องให้เปิดเลยอาทิตย์ไปแล้วถึงเข้าได้ (20/05/2563)
:: ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ::
  ผู้ขับขี่รถบรรทุกก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นของสิ่งของที่บรรทุก อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (06/08/2563)
  ร้องโรงงานแยกขยะ ในจังหวัดสมุทรสาคร แอบขุดหลุมฝังกลบในพื้นที่ไม่ส่งไปกำจัดให้ถูกต้อง (11/06/2563)
  ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักมีความผิดหรือไม่ (26/05/2563)
  ผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหารและผู้จัดส่งอาหารต้องตระหนักถึงสุขลักษณะของผู้รับบริการ (25/05/2563)
  ปลาจ่อม-ปลาเจ่า หากกระบวนการผลิตไม่สะอาด จะทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย (25/05/2563)
  อันตราย!!! ห้างปิดมานานห้ามเข้าเด็ดขาด ต้องให้เปิดเลยอาทิตย์ไปแล้วถึงเข้าได้ (20/05/2563)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข