ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ตรวจข้อหารือกฎหมายพ.ร.บ.นมผง
  เรื่องเสร็จที่ 1/2562 เรื่อง การโฆษณาและการให้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (02/10/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 2/2562 เรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารกในช่องทางออนไลน์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (02/10/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 3/2562 เรื่อง การจำหน่ายอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารกผ่านช่องทางออนไลน์ (02/10/2563)
  เรื่องเสร็จที่ 4/2562 เรื่องการจำหน่ายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กผ่านบัตรของขวัญแบบเติมเงิน (02/10/2563)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข