ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2561 ::
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ภาพรวมทั่วประเทศ) ปี พ.ศ. 2561 (01/02/2562)
:: สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ::
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (01/02/2562)
  สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (01/02/2562)
:: ตารางและกราฟเปรียบเทียบสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ::
  เรื่องการจัดการมูลฝอย ศูนย์อนามัย 1-12 (01/02/2562)
  เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ศูนย์อนามัย 1-12 (01/02/2562)
  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์อนามัย 1-12 (01/02/2562)
  เรื่องตลาด ศูนย์อนามัย 1-12 (01/02/2562)
  เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์อนามัย 1-12 (01/02/2562)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข