ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัย 1-12 ::
  ศูนย์อนามัยที่ 1 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 2 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 3 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 5 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 6 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 7 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 8 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 9 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 10 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 11 (20/01/2557)
  ศูนย์อนามัยที่ 12 (20/01/2557)
:: สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขของเทศบาลและอบต. แยกรายจังหวัด ::
  แม่ฮ่องสอน (28/02/2557)
  มหาสารคาม (28/02/2557)
  ภูเก็ต (28/02/2557)
  พะเยา (28/02/2557)
  นนทบุรี (28/02/2557)
  ฉะเชิงเทรา (27/01/2557)
  จันทบุรี (27/01/2557)
  ขอนแก่น (27/01/2557)
  กำแพงเพชร (27/01/2557)
  กาญจนบุรี (27/01/2557)
  กาฬสินธุ์ (27/01/2557)
  กระบี่ (27/01/2557)
  ตรัง (27/01/2557)
  นราธิวาส (27/01/2557)
  ปัตตานี (27/01/2557)
:: สรุปสถานการณ์การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ประจำปี 2556 ::
  สรุปรายงานสถานการณ์การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น (01/07/2557)
  กราฟแสดงสถานการณ์การออกข้อกำหนดท้องถิ่น (01/07/2557)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข